رزومه و افتخارات آقای یاشار بابایی پناه مربی تیم بسکتبال هامرز
 • كسب مقام نايب قهرمانى ليگ تابستانى بزرگسالان سال ١٤٠١
 • سر مربى تيم هامرز رده جوانان سال١٤٠١
 • سر مربى تيم هامرز رده بزرگسالان سوپر جام سال١٤٠١
 • سرمربى تيم هامرز رده اميد سال ١٤٠١
 • كسب مقام سوم مسابقات ليگ جوانان ١٤٠١ به عنوان سر مربى
 • سرمربى تيم هامرز در ردهء نوجوانان سال ١٤٠٠
 • سرمربى تيم هامرز در ردهء جوانان سال ١٤٠٠
 • سر مربى تيم هامرز در ردهء بزرگسالان جام برتر سال ١٤٠٠
 • كسب مقام سوم مسابقات ليگ نوجوانان ١٤٠٠ به عنوان سرمربى
 • سرمربی تیم هامرز در رده بزرگسالان دسته یک سال 1398
 • سرمربی تیم هامرز در رده بزرگسالان دسته یک سال جام برتر سال 1398
 • نایب قهرمان مسابقات بزرگسالان جام برتر در سال 1398 به عنوان سرمربی تیم هامرز
 • قهرمانی مسابقات بزرگسالان 3 * 3 استان تهران به عنوان سرمربی در اسفند 1398
 • سرمربی تیم هامرز در رده مینی بسکتبال سال 1397
 •  
 • سرمربی تیم هامرز در رده نونهالان سال 1397
 • سرمربی تیم هامرز در رده بزرگسالان دسته یک سال 1397
 • قهرمانی مسابقات بزرگسالان دسته یک در سال 1397 به عنوان سرمربی تیم هامرز
 • سرمربی تیم پارسیا در رده بزرگسالان دسته دو سال 1395
 • سرمربی تیم پارسیا در رده بزرگسالان دسته دو سال 1396
 • نایب قهرمانی مسابقات بزرگسالان دسته دوم در سال 1396 به عنوان سرمربی تیم پارسیا
 • سرمربی تیم پارسیا در رده نوجوانان دسته دو سال 1394
 • مدیر فنی تیم پارسیا در رده نوجوانان دسته دو در سال 1395
 • سرمربی تیم پارسیا در رده نونهالان در سال 1393
 • مربی تیم کاوه غرب در رده بزرگسالان دسته دو سال 1392
 • مربی تیم کاوه غرب در رده جوانان دسته دو سال 1392
 • مربی تیم کاوه غرب در رده نوجوانان دسته دو سال 1392
 • مدیر فنی تیم ایرانیان در رده مینی بسکتبال سال 1391